1958 - ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი II

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)
Talaksan:Წიგნები1.jpg
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

PDF ვერსია

წიგნის სათაური:
ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - Q კოლექცია - ტომი II


სრული სათაური:
ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა - ახალი (Q) კოლექციისა - ტომი II - შედგენილია და დასაბეჭდად დამზადებული: თ. ბრეგაძის, თ. ენუქიძის, ნ. კასრაძის, ელ. მეტრეველის, ლ. ქუთათელაძისა და ქრ. შარაშიძის მიერ ილ. აბულაძის რედაქციით - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1958 წ.


რესურსები ინტერნეტში:
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/266652


You are not allowed to post comments.