1971 - აბულაძე ცისანა - ტრაპიზონის ფაშის წერილები სოლომონ მეორესთან

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)
Talaksan:Მოქვის ოთხთავი.png
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში
ნაშრომები საქართველოს ისტორიაში


ნაშრომი:

ცისანა აბულაძე - ტრაპიზონის ფაშის სეიდ სულეიმანის წერილები სოლომონ მეორესთან

კრებული:

1971 - მრავალთავი - ტომი I

რესურსები ინტერნეტში:

PDF ვერსია

ნაშრომის შინაარსი[baguhin]

ნაშრომში გამოქვეყნებულია კ.კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის მუსულმანურ ფონდში დაცული 2 დოკუმენტი:

  • Tur d 123
ტრაპიზონის ვალის სეიდ სულეიმანის 1814 წლის 10 მარტის წერილი სოლომონ II-თან მისთვის სულთნის საჩუქრის 15.000 ყურუშის გადაცემის შესახებ. წერილიდან ირკვევა სოლომონის ავადმყოფობის ამბავი და მისი სტამბოლში წასვლის განზრახვა. ასევე იხსენიება თავადი დავითი [აგიაშვილი].
  • Tur d 102
ტრაპიზონის ვალის სეიდ სულეიმანის 1815 წლის 5 იანვრის წერილი სოლომონ II-თან მისთვის სულთნის საჩუქრის 15.000 ყურუშის გადაცემის შესახებ. წერილიდან ირკვევა სოლომონის ავადმყოფობის ამბავი.


You are not allowed to post comments.