1971 - მრავალთავი - ტომი I

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)
Talaksan:Წიგნები1.jpg
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა

წიგნის სათაური:
1971 - მრავალთავი - ტომი I


სრული სათაური:
მრავალთავი - ფილოლოგიურ-ისტორიული ძიებანი - ტომი I. - (ეძღვნება პროფ. ილია აბულაძის ხსოვნას) - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი - თბილისი - 1971


რესურსები ინტერნეტში:http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/258966

PDF ვერსია


სარჩევი


You are not allowed to post comments.