1984 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი I

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)
Talaksan:Წიგნები1.jpg
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:
ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი - ტომი I
სრული სათაური:
"ქართული ისტორიული საბუთები" - IX-XIII სს. - შეადგინეს და გამოსაცემად მოამზადეს: თ. ენუქიძემ, ვ. სილოგავამ და ნ. შოშიაშვილმა - ტომის რედაქტორი - ნ. შოშიაშვილი - საქართველოს ისტორიის წყაროები 30 - ქართული ისტორიული საბუთების კორპუსი I - თბილისი 1984
საბუთები
 1. + IX ს. II ნახ. - დაწერილი ფავნელისა მღვიმისადმი - Ad-1ა
 2. + 1031-1033 წწ. - დაწერილი მელქისედეკ კათალიკოსისა მოხსენებული მცხეთის საყდრისადმი - 1448-5018ა, 1448-5018ბ, H-06/47
 3. + 1054-1072 წწ. - სიგელი ბაგრატ მეფისა ოპიზარ და მიჯნაძოროელ მამებისადმი - Sd-1201
 4. + 1057-1058 წწ. - სიგელი ბაგრატ მეფისა მღვიმის ლავრისადმი - Ad-14
 5. + 1071-1080 წწ. - დაწერილი ნიკოლაოს წმიდის წინამძღვრისა - 1449-1569
 6. + 1073 წ. - სიგელი გიორგი მეფისა მღვიმისადმი - 1448-5243, 1449-1475
 7. + 1104-1118 წწ. - სიგელი დავით მეფისა ნიანია ნიანიასძისადმი - 1448-1015
 8. + 1123-1124 წწ. - ანდერძი დავით მეფისა მღვიმისადმი - 1448-2120
 9. + 1125 წ. შემდგომ - "ანდერძი დავით მეფისა"
 10. + XII ს. II მეოთხედი - განაჩენი მამა სვიმეონისა - Ad-721
 11. + 1170 წ. - სიგელი გიორგი მეფისა მღვიმისადმი - Hd-1351
 12. + 1177 წ. - სიგელი გიორგი მეფისა საქართველოს ეკლესიისადმი - Ad-15
 13. + XII ს. ბოლო - დაწერილი საკათალიკოსო სოფლების შესავლისა - Ad-15ა
 14. + 1187 წ. - სიგელი თამარ მეფისა გელათისადმი - 1448-5004
 15. + 1189-1200 წწ. - დაწერილი მღვიმის კრებულისა ტოხაისძეებისადმი - Ad-3
 16. + 1200 წ. ახლო - დაწერილი მღვიმის კრებულისა ზოსიმესადმი - Ad-4
 17. + 1200 წ. ახლო - დაწერილი კუირიკე და ბასილი ხარაისძეებისა გიორგი მუშერისძისადმი - Ad-4ა
 18. + XIII ს. შუა წლები - დაწერილი კავთულა და თევდორა ბურჯულთა დემეტრე ტოხუაისძისადმი - Ad-4ბ
 19. + 1189 წ. - დაწერილი ჭიაბერისა მღვიმისადმი - Ad-2
 20. 1195-1196 წწ. - სიგელი თამარ მეფისა მღვიმისადმი - Ad-81, 1449-1476
 21. + 1207-1208 წწ. - სიგელი გიორგი მეფისა გელათისადმი - Qd-8511
 22. + 1207-1222 წწ. - სიგელი გიორგი მეფისა ქვათახევისადმი - Ad-18
 23. 1211-1212 წწ. - ბრძანება გიორგი მეფისა მღვიმისადმი - 1448-1723, Ad-477
 24. 1230-იანი წლების I ნახ. - დაწერილი დემეტრე წირკნელისა საბასადმი
 25. 1241 წ. - დაწერილი მიქაელ ქართლის კათალიკოსისა ვაჩე გუარამაისძისადმი - 1448-9253, E-073/47
 26. 1241-1242 წწ. - დაწერილი არსენ ჭყონდიდელ-მწიგნობართუხუცესისა მგელა აბულახტარისძისადმი - 1448-5003
 27. 1247-1250 წწ. - დაწერილი გრიგოლ სურამელისა მღვიმისადმი - Ad-1
 28. 1249-1260 წწ. - დაწერილი მღვიმის კრებულისა გრიგოლ სურამელისადმი
 29. 1247-1260 წწ. - დაწერილი ჩაფქევასძეთა გრიგოლ ვერხუაისძისადმი - Ad-7
 30. 1247-1260 წწ. - დაწერილი ბეგა სურამელისა ტოტიბაისშვილებისადმი - Ad-8
 31. 1259 წ. - დაწერილი ძაგან აბულეთისძისა მღვიმისადმი - Ad-5
 32. 1259-1293 წწ. - დაწერილი იაკობ დეკანოზისა ხახულის ღმრთისმშობლისადმი - 1449-1586
 33. + 1260 წ. - დაწერილი კახა თორელისა რკონის ღმრთისმშობლისადმი - Sd-2859, H-06/59
 34. 1260-1267 წწ. - დაწერილი თამარ დედოფლისა გელათისადმი - I
 35. 1260-1267 წწ. - დაწერილი თამარ დედოფლისა გელათისადმი - II
 36. 1260-1300 წწ. - დაწერილი ბეგა სურამელისა ქუაფქუა ჯომარდისძისადმი - Hd-1358ა
 37. 1261-1262 წწ. - სიგელი მეფე დავით რუსუდანის ძისა ხეფინისხეველთა და წაქველთადმი - 1461-14/209, Hd-7346
 38. 1263 წ. - მოხსენება საქართველოს საეკლესიო კრებისა მეფისადმი - 1448-6501
 39. 1271-1272 წწ. - სიგელი დავით მეფისა ხახულის ღმრთისმშობლისადმი
 40. 1281-1282 წწ. - დაწერილი ნიკოლაოზ ქართლის კათალიკოსისა არვანბეგ საბაისძისადმი - 1448-5037
 41. 1287-1288 წწ. - სიგელი დავით და ვახტანგ მეფეებისა ვახტანგ თულაისძისადმი - Hd-1331
 42. 1297-1298 წწ. - სიგელი დავით მეფისა ჭარმაულ გრიგოლ ჭაჭნიასშვილისადმი - Hd-1330
 43. XIII ს. II ნახ. - სარჩელი სისხლისა - Hd-1589
 44. XIII ს. - დაწერილი მღვიმის კრებულისა ბასილი ალავერდელისადმი - Hd-1586
 45. XIII ს. ბოლო - დაწერილი ბექა მანდატურთუხუცესისა კახა თორელისადმი - Hd-11625
 46. XIII ს. ბოლო - დაწერილი ქაქანასი ქვათახევისადმი - Ad-9


You are not allowed to post comments.