1987 - ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)
Talaksan:Წიგნები1.jpg
საქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკასაქართველოს ისტორიის ელექტრონული ბიბლიოთეკა
წიგნის სათაური:

ქართული წყაროთმცოდნეობა - VII

სრული სათაური:

ქართული წყაროთმცოდნეობა - ტომი VII - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია - ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი - თბილისი - 1987


რედაქტორი: რევაზ კიკნაძე

რესურსები ინტერნეტში:
შინაარსი


You are not allowed to post comments.