Agham

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)

Ang agham (mula sa Sanskrito: आगम [āgama]) o siyensiya (mula sa Kastila: Ciencia) ay kapwa ang proseso sa pagtamo ng kaalaman at ang organisadong bahagi ng kaalaman na natamo sa pamamagitan ng pamamaraan nito. Ang prosesong makaagham (scientific process) ay ang sistematikong pagtamo ng bagong kaalaman tungkol sa isang sistema. Karaniwan, ang pamamaraang makaagham (scientific method) ay ang sistematikong pagtamo, at ang kalikasan at iba't ibang bahagi nito ang siyang sistema. Ang agham ay itinuturing din na ang makaagham na kaalaman na sistemikong natamo ng makaagham.

Kasaysayan[baguhin]

Padron:Main Sa isang malawak na kahulugan, ang agham ay umiiral na bago pa man ang makabagong panahon at sa maraming makasaysayang kabihasnan, subalit ang makabagong agham ay natatangi sa kanyang siyentipikong pamamaraan at naging matagumpay sa pagtukoy kung ano ang agham sa pinakatumpak na kahulugan ng salitang ito.[1]

Mga sangay ng agham[baguhin]

Pormal na agham (Formal sciences)[baguhin]

Likas na agham (Natural sciences)[baguhin]

Agham panlipunan (Social sciences)[baguhin]

Mga Sanggunian[baguhin]

Padron:Reflist

  1. "The historian ... requires a very broad definition of "science" — one that ... will help us to understand the modern scientific enterprise. We need to be broad and inclusive, rather than narrow and exclusive ... and we should expect that the farther back we go [in time] the broader we will need to be." — David Pingree (1992), "Hellenophilia versus the History of Science" Isis 83 554-63, as cited on p.3, David C. Lindberg (2007), The beginnings of Western science: the European Scientific tradition in philosophical, religious, and institutional context, Second ed. Chicago: Univ. of Chicago Press Padron:ISBN


You are not allowed to post comments.