Everything Wiki:How To Protect Article

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)

Ang tampok na Protektahan ang Artikulo ay magagamit lamang ng may Katungkulan na "Kompanya/May-ari"

Kung gusto mong pigilan ang ibang tao na i-edit ang artikulong ginawa mo, pwede kang magdagdag ng tampok na proteksyon sa artikulo na mayroon kami sa Everything Wiki. Matapos gawin ang artikulo mo, piliin ang pagpipiliang ito para maprotektahan ang artikulo mo. Siguraduhing naka-log in ka bilang gumagamit na may katungkulan na " Kompanya/May-ari "

Protect1.png


Pagkatapos ay makikita mo ang opsyon na Confirm protection. Sa edit tab pwede mong piliin kung ano ang kinakailangan, ang payagan lahat ng gumagamit na i-edit ang mga artikulo mo, payagan lamang kapag nagrehistro ang gumagamit, o payagan lamang ang gumagamit na may role na administrator na i-edit ang mga artikulo mo. Pagkatapos piliin ang opsyong iyon, pindutin ang confirm button sa pinakailalim ng pahina para simulang protektahan ang iyong mga pahina

Protect2.png


Ngayon ay protektado na ang pahina mo!


You are not allowed to post comments.