Mga tatak

Jump to navigation Jump to search

Itinatala ng pahinang ito ang mga tatak na maaaring ipantatak ng sopwer sa isang pagbabago, at ang kanilang kahulugan.

Tatakan ang pangalanAnyo sa ibabaw ng mga talaan ng pagbabagoBuong paglalarawan ng kahuluganPinagmulanActive?Natatakang mga pagbabago
mw-manual-revertManual revert (baguhin)Edits that manually restore the page to an exact previous state (baguhin)Defined by the softwareOo1 pagbabago
mw-revertedReverted (baguhin)Edits that were later reverted by a different edit (baguhin)Defined by the softwareOo1 pagbabago
mw-contentmodelchangecontent model change (baguhin)Edits that change the content model of a page (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mw-new-redirectNew redirect (baguhin)Edits that create a new redirect or change a page to a redirect (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mw-removed-redirectRemoved redirect (baguhin)Edits that change an existing redirect to a non-redirect (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mw-changed-redirect-targetRedirect target changed (baguhin)Edits that change the target of a redirect (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mw-blankBlanking (baguhin)Edits that blank a page (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mw-replaceReplaced (baguhin)Edits that remove more than 90% of the content of a page (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mw-rollbackRollback (baguhin)Edits that roll back previous edits using the rollback link (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mw-undoUndo (baguhin)Edits that undo previous edits using the undo link (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mobile editIn-edit sa mobile (baguhin)Edit made from mobile (web or app) (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
mobile web editIn-edit sa web gamit mobile (baguhin)Edit made from mobile web site (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago
advanced mobile editAdvanced mobile edit (baguhin)Edit made by user with Advanced mode (baguhin)Defined by the softwareOo0 pagbabago