Talaan ng mga pangulo ng Tuscany

Mula sa Everything Wiki
Jump to navigation Jump to search
0.00
(isang boto)

Ito ay ang talaan ng mga Pangulo ng Tuscany simula noong 1970.


Mga Pangulo ng Tuscany
Pangulo Partido Termino Lehislatura
Lelio Lagorio PSI 1970–1975 I Lehislatura
Lelio Lagorio PSI 1975–1978 II Lehislatura
Mario Leone PSI 1978–1980 II Lehislatura
Mario Leone PSI 1980–1983 III Lehislatura
Gianfranco Bartolini PCI 1983–1985 III Lehislatura
Gianfranco Bartolini PCI 1985–1990 IV Lehislatura
Marco Marcucci PCI/PDS 1990–1992 V Lehislatura
Vannino Chiti PDS 1992–1995 V Lehislatura
Vannino Chiti PDS/DS 1995–2000 VI Lehislatura
Claudio Martini DS 2000–2005 VII Lehislatura
Claudio Martini DS/PD 2005–2010 VIII Lehislatura
Enrico Rossi PD 2010–... IX Lehislatura


Padron:ItalyRegionPresidents

Padron:Stub


You are not allowed to post comments.